در نامه به همتایان خود در سراسر جهان؛

رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار محکومیت جنایات رژیم اسرائیل شد

ایران در جهان

رئیس اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به همتایان خود در سراسر جهان خواستار محکومیت جنایات صهیونیست ها در غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران خواستار محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شد.

در نامه ای که شافعی برای روسای اتاق های بازرگانی جهان نوشته است با اشاره به جنایات و کشتار مردم مظلوم فلسطین در غزه توسط نظامیان رژیم صهیونیستی از آنها خواسته است تا جنایات این رژیم را محکوم کنند.

در بخشی از این نامه آمده است که اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با محکومیت جنایات و خشونت های رژیم صهیونیستی از اتاق های بازرگانی جهان می خواهد نه تنها جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و محاصره آن را محکوم کنند بلکه اقداماتی برای نامشروع کردن ایدئولوژی نژادپرستانه و آپارتاید این رژیم اتخاذ کنند و تلاش های خود علیه اقدامات این رژیم را دوچندان کنند.

همچنین در این نامه از اتاق های بازرگانی جهان خواسته شده است تا کمک های لازم دارویی و غذایی و غیره را برای مردم غزه تهیه کنند.