ارزیابی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عملکرد بانک ملی ایران

مجلس

18/05/1393 20:04

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگویی ضمن بیان مطلب فوق گفت: برخی جوسازی می کنند که بانک ملی ایران ورشکسته شده که ما چنین چیزی را قبول نداریم و اتفاقا این بانک اکنون بسیاری قوی است و استخوان بندی آن بسیار محکم است و با عملکرد بسیار مثبت مدیریت فعلی، قطعا مجلس هم از آن عملکرد راضی است و از آن حمایت می کند.

عضو مجمع نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد پیرامون شرکت های وابسته به بانک ملی ایران نیز گفت: بانک ملی ایران در زمینه بنگاه داری در یک دوره ای در زمان واگذاری شرکت هایی که توجیه نداشته و به اجبار به این بانک تحمیل شد، عملکرد قابل قبولی داشته است و توانست بسیاری از شرکت ها را ساماندهی کرده و از نظر اقتصادی آنها را به توجیه برساند.

تاجگردون در پایان عملکرد بانک ملی ایران در مورد شرکت های مربوط به پتروشیمی و سیمان را بسیار خوب توصیف کرد و تاکید کرد: بانک ملی ایران نشان داد می تواند با حمایت از مجموعه های تولیدی و صنعتی، بخش خصوصی را فعال کرده و حتی توان رقابتی آنها را در سطح بین المللی افزایش دهد.