یک مقام حماس:

سلاح مقاومت تنها ضامن رفع محاصره غزه است

آفریقا و خاورمیانه

یکی از مقامات ارشد حماس در سخنانی تاکید کرد: سلاح مقاومت فلسطین تنها تضمین رفع محاصره غزه و بازسازی کامل این باریکه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، "اسماعیل الاشقر" از مقامات ارشد حماس تاکید کرد: ملت فلسطین خواستار بازسازی غیر مشروط غزه است و با هر گونه دخالتی در این زمینه مخالف هستند.

وی با تاکید بر حفظ سلاح مقاومت، آن را تنها ضامن رفع محاصره غزه دانست و افزود: اکثریت ملت فلسطین مطمئن هستند که مقاومت می تواند شروط خود را بر اشغالگران تحمیل کرده و آنها را مجبور به اجرای آنها کند.

الاشقر با اشاره به شکست سیستم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی از گروههای مقاومت فلسطین، افزود: باید از این پیروزی میدانی در عرصه سیاسی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: پایبندی مقاومت به شروط مطرح شده خواسته کل ملت فلسطین برای زندگی کریمانه و با شرافت بدون دخالت هر روزه اشغالگران است.