ادامه رایزنی های ائتلاف اتحاد ملی برای انتخاب نخست وزیر

آفریقا و خاورمیانه

منابع آگاه در ائتلاف اتحاد ملی از ادامه رایزنی ها در داخل این ائتلاف برای انتخاب نخست وزیر عراق و معرفی آن به مجلس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، محمد اللکاش عضو فراکسیون المواطن به رهبری عمار حکیم گفت: ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نمی تواند از سلیم الجبوری رئیس مجلس و فواد معصوم ریاست جمهوری سلب اعتماد کند. اعضای ائتلاف دولت قانون به سبب تعداد کم نمی توانند دولت تشکیل دهند.

اللکاش بیان کرد: ائتلاف اتحاد ملی بزرگترین فراکسیون پارلمان است نه ائتلاف دولت قانون. طی ساعات آینده نامزد پست نخست وزیری انتخاب و به ریاست پارلمان برای رای گیری معرفی خواهد شد.

جمال المحمداوی نماینده وابسته به فراکسیون فضیلت در پارلمان گفت: ائتلاف اتحاد ملی تاکنون به توافقی درباره نامزد نخست وزیری دست نیافته است اما نشست ها و گفتگوهای داخلی در ائتلاف اتحاد ملی همچنان برای انتخاب نخست وزیر ادامه دارد و طی روزهای آینده نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت.