حزب "آزادی و عدالت" مصر منحل شد

آفریقا و خاورمیانه

دستگاه قضایی مصر امروز رأی انحلال حزب آزادی و عدالت مصر، شاخه سیاسی جریان اخوان المسلمین را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دستگاه قضایی مصر حکم انحلال حزب "آزادی و عدالت" مصر، شاخه سیاسی جریان اخوان المسلمین را صادر کرد.

این دادگاه همچنین حکم مصادره تمام اموال و داراییهای این حزب را صادر کرد.