شما نظر بدهید/ کدام وزیر و وزارتخانه را موفق تر می دانید؟ چرا؟

دولت یازدهم

در آستانه اولین سالگرد آغاز به کار دولت یازدهم کدام یک از وزارتخانه ها و وزرا را موفق تر می دانید و چرا؟

شما می توانید برای شرکت در این نظرخواهی، دلایل خود را در قسمت کامنت ثبت فرمایید.

/2727

کد N434799