هم اندیشی وزیر کشور با اصحاب رسانه این هفته برگزار می شود

دولت

نشست هم اندیشی دکتر رحمانی فضلی با مدیران مسئول، خبرنگاران و اصحاب رسانه صبح دوشنبه در وزارت کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی وزیر کشور و مدیران مسئول روزنامه ها و خبرگزاری ها با حضور جمعی از خبرنگاران و روزنامه نگاران در راستای تقدیر از جایگاه خبرنگاران و تعامل بهینه اصحاب مطبوعات به عنوان سکان داران رکن چهارم مردم سالاری دو شنبه هفته جاری در وزارت کشور برگزار می گردد.