نشست پارلمان عراق به دوشنبه موکول شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع عراقی اعلام کردند که نشست پارلمان عراق برای تعیین فراکسیون اکثریت به روز دوشنبه موکول شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع پارلمانی آگاه اعلام کرد که نشست روز یکشنبه پارلمان جهت معرفی فراکسیون اکثریت به روز دوشنبه هفته جاری موکول شد.

این منبع افزود: فراکسیونهای سیاسی در داخل پارلمان خواهان وقت بیشتری برای رسیدن به توافقاتی در خصوص نامزدی پیشنهادی برای تصدی پست نخست وزیری عراق شدند.

این در حالی است که  میان گروهها و احزاب سیاسی عراق اختلافاتی بر سر تعیین فراکسیون اکثریت وجود دارد.

شایان ذکر است "فؤاد معصوم" رئیس جمهوری عراق و "سلیم الجبوری" رئیس پارلمان این کشور روز پنج شنبه پس از پایان نشست پارلمان، در خصوص تعیین فراکسیون اکثریت به بحث ورایزنی پرداختند.