دیدار سراسقف کلدانیهای عراق با آیت الله سیستانی

آفریقا و خاورمیانه

سراسقف کلدانیهای عراق پس از دیدار با آیت الله سیستانی از جامعه جهانی خواست که تحرک جدی برای پایان دادن به اقدامات ضد اقلیت ها در عراق انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، مارلوئیز ساکو اول رئیس اسقفهای کلدانی خواستار تسریع در انتخاب نخست وزیر عراق شد.

وی پس از دیدار با آیت الله سیستانی در نجف اعلام کرد: آیت الله سیستانی از حمله به اقلیت ها ابراز انزجار کرد.

رئیس اسقفهای کلدانی در عراق و جهان افزود: دعوت فرانسه برای اعطای پناهندگی به مسیحیان راهکار موثری برای حل مشکلات آنها نیست.

ساکو از جامعه بین المللی خواست که تحرک جدی برای پایان دادن به کشتارها علیه اقلیت ها انجام دهند.