دادگاه مرتاضی لنگرودی تجدید وقت شد

سیاست داخلی

قرار بود به اتهامات مینو مرتاضی لنگرودی چهارشنبه گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود که به دلیل عدم حضور نماینده دادستان در جلسه رسیدگی، این جلسه تجدید وقت شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب تجدید وقت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار بود به اتهامات مینو مرتاضی لنگرودی چهارشنبه گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود که به دلیل عدم حضور نماینده دادستان در جلسه رسیدگی، این جلسه تجدید وقت شد.

کد N434434