یونیسف گزارش داد:

مقایسه آماری قربانیان کودک در جنگ های غزه

آفریقا و خاورمیانه

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد "یونیسف" در گزارشی با مقایسه آماری قربانیان کودک در جنگ های غزه شمار شهدای کودک در جنگ اخیر غزه را بیش از دو جنگ پیشین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که شمار کودکان فلسطینی که در جنگ اخیر غزه قربانی شده اند در مقایسه با دو جنگ قبلی بیشتر بوده است.

در این گزارش آمده است: در حملات اسرائیل به نوارغزه 447 کودک کشته شده اند و این تعداد بیشتر از جنگ های قبلی غزه است. از این تعداد 277 نفر پسر و 170 نفر نیز دختر هستند که سن آنها 10 تا 17 سال است.

در ادامه گزارش گفته شده است: در جنگ اخیر غزه 2 هزار و 877 کودک فلسطینی نیز زخمی شدند. این در حالی است که حملات نظامی اسرائیل به غزه در سال های 2008 و 2009 به کشته شدن 350 کودک منجر شده بود و جنگ غزه در سال 2012 نیز کشته شدن 35 کودک را در پی داشت.

اطلاعات سازمان ملل متحد حاکی از آن است که از آغاز جنگ کنونی غزه هزار و 896 فلسطینی شهید و بیش از 9 هزار نفر زخمی شده اند. بیش از 70 درصد قربانین غیر نظامی هستند و یک سوم آن نیز کودک هستند.

در این گزارش همچنین به کمبود برق و آب شرب در نوارغزه اشاره و اعلام شده است: برق غزه تنها 11 درصد نیاز ساکنان این منطقه را تامین می کند و این مشکل به دلیل کمبود سوخت نیروگاه برق غزه است. نوارغزه به 500 هزار لیتر سوخت احتیاج دارد.

سازمان بهداشت جهانی نیز اعلام کرده است نیمی از بیمارستان های نوارغزه تخریب شده است و 75 مرکز بهداشتی و درمانگاه وابسته به وزارت بهداشت فلسطین و آنروا بسته شده است.