سازمان همکاری اسلامی درباره غزه جلسه اضطراری تشکیل می دهد

کد N434116