تصاویری از هجوم عراقی‌ها به کردستان و ترکیه

با آغاز عملیات نظامی آمریکا علیه شبه نظامیان اسلامگرا موسوم به “دولت اسلامی” در عراق، هزاران تن از ساکنان موصل با فرار از این شهر به سلیمانیه واقع در منطقه کردستان و همچنین ترکیه می روند.

تصاویری از هجوم عراقی‌ها به کردستان و ترکیهبا آغاز عملیات نظامی آمریکا علیه شبه نظامیان اسلامگرا موسوم به “دولت اسلامی” در عراق، هزاران تن از ساکنان موصل با فرار از این شهر به سلیمانیه واقع در منطقه کردستان و همچنین ترکیه می روند.

 

 

 

یکی از آنها می گوید: “نیروهای داعش وارد شهر ما شدند. آنها نه شیعیان را می خواهند، نه سنیها، نه مسیحیان و نه ایزدیها را. آنها خانه های ما را می گیرند. ما از دولت عراق، دولت کردستان و جامعه جهانی می خواهیم که ما را نجات دهند.”

بسیاری از این پناهجویان در زیر چادر و یا بدون مواد غذایی در کوهها و بیابانها به سر می برند.

پیشروی نیروهای دولت اسلامی در مناطق شمالی عراق، این کشور را به دوره سیاه جنگ فرقه ای سالهای 2006 و 2007 میلادی تحت اشغال آمریکا بازگردانده است.

52261

کد N434084