سفیر آفریقای جنوبی در گفتگو با مهر:

پیام نشست تهران برای جامعه جهانی/ تمام کشورها باید از مردم غزه حمایت کنند