• ۴بازدید

اتاق فکر اوباما و آماده شدن جنگنده ها برای پرواز بر سر مواضع داعش را ببینید

وبگردی