اتاق فکر اوباما و آماده شدن جنگنده ها برای پرواز بر سر مواضع داعش را ببینید

کد N433811