در گفتگو با مهر مطرح شد:

گزارش وزیر علوم به استیضاح کنندگان از استعلامات وزارت اطلاعات/ نقض تعهدات پیگیری استیضاح را در پی دارد