دبیر ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت؛

اقتصاد کشور از سال 91 دچار دو عارضه رکود و تورم شده است

خروج,رکود

تهران - ایرنا - مشاور رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت در گفت و گویی با خبرنگاران ضمن تبیین برنامه ها و اهداف همایش ˈتبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکودˈ گفت: اقتصاد کشور از سال 91 دچار دو عارضه مهلک رکود و تورم شده است.

به گزارش ایرنا؛ محمدعلی نجفی روز شنبه افزود: در گام نخست تحلیل جامعی از دلایل ایجاد رکود تورمی تهیه و در گام بعد سیاست های خروج غیرتورمی از رکود تدوین شد، هرچند نباید از این بسته سیاستی دولت انتظار یک برنامه جامع داشت.

وی تاکید کرد: این بسته ویژه برای سال های 93 و 94 تهیه شده و امید است با اجرای این بسته اقتصاد کشور در پایان سال 94 از رکود خارج شود زیرا این بسته مقدمه ای برای اجرای برنامه ششم اقتصادی کشور است.

ادامه دارد...

اقتصام(3)9123**1558
کد N433691