اولین تصاویر منتشر شده از حمله جنگنده های آمریکا به مواضع داعش

خبرگزاری رویترز با اخبار زنده از عراق این تصاویر را به عنوان اولین ویدئو از حملات هوایی به مواضع داعش بر روی وب سایت خود قرار داد.

اولین تصاویر منتشر شده از حمله جنگنده های آمریکا به مواضع داعشخبرگزاری رویترز با اخبار زنده از عراق این تصاویر را به عنوان اولین ویدئو از حملات هوایی به مواضع داعش بر روی وب سایت خود قرار داد.

 

 

 

52261

کد N433474