در گفتگو با مهر اعلام شد:

وزیر کار فردا درباره نرخ اشتغال به مجلس گزارش می دهد

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از حضور ربیعی در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات دو هفته ای نمایندگان خبر داد.

ضرغام صادقی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی یکشنبه هفته جاری برای ارائه گزارشی از برنامه های این وزارتخانه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور می یابد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ربیعی از هیات رئیسه مجلس در خواست کرده بود که وقتی را برای ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در زمینه افزایش نرخ اشتغال، اجرای اقتصاد مقاومتی و اجرای بخش هایی از قانون هدفمندی یارانه ها تعیین کنند که هیات رئیسه مجلس با حضور ایشان در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

به گزارش مهر پیش از این نیز تعدادی از وزیران اقتصادی دولت با حضور در مجلس شورای اسلامی گزارشی از برنامه ها واقدامات خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به مجلس ارائه داده بودند.