در پیامی‎؛

محمد شریعتمداری روز خبرنگار را تبریك گفت

دولت

خبرنگار متعهد امروز مجاهد فی سبیل الله است زیرا انتشار هر خبری در فضای اجتماعی امروز جهان موافقان و مخالفانی با معیارهای مختلف اعتقادی یا دنیایی ومادی دارد و خبرنگار متعهد از مظالم این طرفداران در امان نیست.

معاون اجرایی رئیس جمهور فرارسیدن روز خبرنگار را تبریك گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام محمد شریعتمداری به شرح زیر است:

روز خبرنگار را از صمیم قلب به این قشر صاحب فکر واندیشه که روشنی بخش فضای اجتماعی امروز هستند تبریک میگویم.

خبرنگار متعهد امروز مجاهد فی سبیل الله است زیرا انتشار هر خبری در فضای اجتماعی امروز جهان موافقان و مخالفانی با معیارهای مختلف اعتقادی یا دنیایی ومادی دارد و خبرنگار متعهد از مظالم این طرفداران در امان نیست.

خبرنگار متعهد امروز از مواهب دنیایی نیز کمتر برخودارست که پیام رسانی حق و حقیقت در دنیای شوم خفاشان شب پرست که طبیعتاً صاحبان زر و زور و تزویرند پولساز و دنیا ساز نخواهد بود.

در این روز فرخنده درود میفرستیم به ارواح مطهر خبرنگاران شهید در همه عرصه های گیتی خصوصاً در سرزمین ایران اسلامی ومی ستاییم استقامت و بردباری این قشر پر ارزش را که امروز جان برکف در سرزمین سوزان غزه و عراق و افغانستان و همه سرزمینهای پر آشوب مشغول روشنگری و اطلاع رسانی صحیح به جهانیان وارتقا سطح دانش و فرهنگ عمومی هستند.

محمد شریعتمداری

کد N433266