سخنگوی پیشمرگه:

داعش دوباره بر سد موصل تسلط پیدا کرد

آفریقا و خاورمیانه

سخنگوی نیروهای پیشمرگه اعلام کرد: سد موصل مجددا از شب گذشته به دست گروه تروریستی داعش افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "هلکرد حکمت" سخنگوی نیروهای پیشمرگه که وظیفه حفاظت از سد موصل را برعهده دارند، اعلام کرد: کنترل سد موصل از شب گذشته مجددا در دست داعش افتاده است.

خاطرنشان می شود سد موصل بر رودخانه دجله قرار دارد و یکی از بزرگترین سدهای عراق محسوب می شود.

تروریستها با استفاده از امکانات این سد می توانند منابع آبی و برقی مناطق وسیعی از موصل را تحت کنترل خود قرار دهند.