محکومیت رژیم صهیونیستی توسط شخصیت های هندی

هند,غزه 93

دهلی نو - ایرنا - یک سازمان با عنوان ˈهارمونی ایندیاˈ با برگزاری گردهمایی از شخصیت های هندی، توطئه های رژیم صهیونیستی در منطقه و نسل کشی در غزه را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، عده ای از شخصیت های برجسته هندی در ایالت تامیل نادو در جنوب هند روز پنجشنبه با شرکت دراین گردهمایی، از دولت کشورشان خواستند که در تقبیح حملات بیرحمانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه شفاف تر و رساتر عمل کند.

این افراد در این گردهمایی که توسط سازمانی به نام ˈهارمونی ایندیاˈ در شهر چنای مرکز ایالت تامیل نادو به منظور اعلام بستگی با مردم غزه ترتیب یافته بود، سخنرانی کردند.

سخنرانان دراین گردهمایی گفتند که جنگ علیه مردم غزه که تاکنون بیش از دو هزار اکثرا زن و کودک شهید برجا گذاشته باید به عنوان یک جنایت جنگی از سوی مجامع و دادگاه های بین المللی بررسی شود.

خانم ˈیو. واسوکیˈدبیر ایالتی انجمن زنان دمکراتیک هند دراین گردهمایی گفت: غزه بصورت یک زندان بزرگ و غیرنظامیان درآن بصورت اهداف بی دفاع در آمده اند.

وی گفت که هند باید یک موضع سفت و سخت را در مورد این فاجعه اتخاذ کند و مجددا به سیاست سنتی خود در حمایت از آرمان فلسطین بازگردد.

ˈان.رام ˈ سردبیر قبلی روزنامه انگلیسی زبان هندو با ارائه آماری از تلفات زنان و کودکان درجریان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی گفت: حماس در سال 2006 از سوی مردم انتخاب شد و این سازمان درقلب مقاومت در غزه قرار دارد.

وی با تقبیح حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی دفاع غزه گفت، گردهمایی شخصیت های هندی به منظور اعلام همبستگی با مردم فلسطین تشکیل شده است.

ˈگوپال کریشنا گاندیˈ استاندار سابق ایالت بنگال غربی و نوه رهبر فقید هند مهاتما گاندی گفت: خیلی از کشورها نسبت به حملات اسراییل به غزه اعتراض کرده اند ولی عکس العمل دهلی نو چندان سفت و محکم نبود.

ˈتی. ام. کریشناˈ موسیقیدان برجسته اهل ایالت کارناتاکاگفت که کشتار در غزه باید بر مبنای اصول انسانی و نه با نگاه های نژاد پرستانه بررسی شود.

آساق ** 1519 ** 262 **
کد N432495