رحمانیان درگفت‌وگو با ایلنا:

ورود تندروها به هیات نظارت بر مطبوعات به نفع رسانه‌ها نیست

سیاست داخلی

رویکرد برخی افراد و جریانات عکس فلسفه هیات نظارت بر مطبوعات است و به جای کمک‌رسانی و مددکاری به رسانه‌ها نقش مچ‌گیرانه دارند./رویکرد آقای مطهری مددکار و همراه رسانه‌ها بوده‌ و فردی هم که قرار است از سوی مجلس شورای اسلامی در این هیات حضور یابد، باید رویکرد آقای مطهری را ادامه دهد.

مدیرمسئول روزنامه شرق با تاکید براینکه در هیات نظارت بر مطبوعات باید کسی حضور یابد که نماینده روح کلی مجلس باشد، گفت:‌ورود تندروها به هیات نظارت بر مطبوعات به نفع رسانه‌ها نیست.

مهدی رحمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص انتخاب نماینده مجلس شورای اسلامی در هیات نظارت بر مطبوعات گفت: معتقدم هیات نظارت بر مطبوعات مجموعه‌ای است که باید تسهیل‌گر امر رسانه‌ها باشد و به دست‌گیری و کمک آنها بپردازد.

وی با اشاره به عملکرد علی مطهری نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی در هیات نظارت بر مطبوعات اظهار کرد: رویکرد آقای مطهری در هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس فلسفه این هیات بوده و ایشان مددکار و همراه رسانه‌ها بوده‌اند و فردی هم که قرار است از سوی مجلس شورای اسلامی در این هیات حضور یابد، باید رویکرد آقای مطهری را ادامه دهد.

مدیر مسئول روزنامه شرق با اشاره به انتخاب حمید رسائی و سیدمحمود نبویان از سوی کمیسیون فرهنگی برای حضور در هیات نظارت بر مطبوعات یادآور شد: رویکرد برخی افراد و جریانات عکس فلسفه هیات نظارت بر مطبوعات است و به جای کمک‌رسانی و مددکاری به رسانه‌ها نقش مچ‌گیرانه دارند.

رحمانیان ادامه داد: در هیات نظارت بر مطبوعات باید کسی حضور یابد که نماینده روح کلی مجلس باشد و نه نماینده یک اقلیت در اذهان و افکار عمومی نمایندگان جریانات تندرو محسوب می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه در صورت ورود تندروها به هیات نظارت بر مطبوعات رویکرد این هیات به نفع رسانه‌ها نخواهد بود، ابراز داشت: شرایط کنونی کشور نیازمند یک فضای آرام و تفاهمی است که رسانه‌ها می‌توانند در ایجاد این مهم تاثیرگذار باشد و این مسئله زمانی رخ می‌دهد که افراد با رویکرد اعتدالی در هیات نظارت بر مطبوعات حضور یابند و گرنه در صورت حضور افراطیون یک فضای ناآرام به وجود خواهد آمد.

کد N432130