رئیس‌جمهور در دیدار خانواده شهید صارمی:

دولت مصمم به ایجاد ارتباط دوسویه و تنگاتنگ با رسانه‌هاست

کد N431864