پناهندگی اسنودن تمدید شد

آمریکا اروپا

دولت روسیه پناهندگی ادوارد اسنودن را 3 سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه به ادوارد اسنودن افشاگر جاسوسی اطلاعاتی آمریکا 3 سال دیگر حق اقامت اعطاء کرد.

این خبر را وکیل ادوارد اسنودن اعلام کرده و گفت: آغاز این دوره، از 7 روز پیش یعنی اول ماه اوت بوده است.

در پی افشای جاسوسی اطلاعاتی آمریکا از کشورها و رهبران جهان توسط ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سیا و فرار وی از آمریکا، دولت روسیه یک سال قبل به ادوارد اسنودن پناهندگی موقت یکساله اعطا کرده بود.