تأکید مردم غزه بر حمایت از مقاومت

آفریقا و خاورمیانه

مردم غزه با برگزاری تظاهرات بر حمایت خود از گروههای مقاومت و مطالبات آنها برای برقراری آتش بس تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از برگزاری تظاهرات گسترده مردم غزه در حمایت از گروههای مقاومت در خیابانها و میدانهای غزه خبر دادند.

ساکنان غزه با مشارکت در این تظاهرات تأکید کردند که مطالبات مقاومت برای برقراری آتش بس در غزه مطالبات همه مردم فلسطین است.

رفع محاصره نوار غزه، ایجاد فرودگاه و بندر بین المللی در نوار غزه و آزادی اسرای فلسطینی از جمله شروط مقاومت برای برقراری آتش بس در غزه محسوب می شود.