وقوع انفجار در کاظمین

آفریقا و خاورمیانه

منابع عراقی از وقوع یک انفجار در کاظمین بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عراقی از وقوع یک انفجار در کاظمین خبر دادند.

جزئیات این حادثه هنوز منتشر نشده است.