نشست رئیسان پارلمان و جمهوری عراق در خصوص تعیین فراکسیون اکثریت

آفریقا و خاورمیانه

فواد معصوم و سلیم الجبوری رئیسان جمهوری وپارلمان عراق رایزنی های مشترک خود را برای معرفی فراکسیون اکثریت اغاز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از رسانه های عراقی، از نشست مشترک "فؤاد معصوم" رئیس جمهوری عراق و"سلیم الجبوری" رئیس پارلمان  این کشور  برای معرفی فراکسیون اکثریت خبر دادند.

این در حالی است که دقایقی پیش،  منابع خبری از موکول شدن نشست این پارلمان به روز یکشنبه 19 مرداد خبر داده بودند.