نشست پارلمان عراق برای تعیین فراکسیون اکثریت با حضور فؤاد معصوم/ معرفی نامزد نخست وزیر توسط ائتلاف ملی

آفریقا و خاورمیانه

منابع عراقی از برگزاری نشست پارلمان عراق برای تعیین فراکسیون اکثریت با حضور رئیس جمهوری این کشور و معرفی نامزد پیشنهادی ائتلاف ملی طی ساعات آتی خبر می دهند.

به گزارش خبر گزاری مهر، نشست پارلمان عراق جهت تعیین فراکسیون اکثریت تا یک ساعت دیگر آغاز می شود.

 "فؤاد معصوم" رئیس جمهوری عراق در این نشست حضور خواهد داشت.

این در حالی است که منابع از معرفی نامزد نخست وزیری عراق توسط ائتلاف ملی طی ساعات جاری خبر می دهند.