نشست پارلمان عراق به 19 مرداد موکول شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع عراقی از به تعویق افتادن نشست پارلمان عراق برای معرفی فراکسیون اکثریت و نامزد پیشنهادیاین فراکسیون جهت تصدی پست نخست وزیری به یکشنبه هفته آینده موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی، نشست پارلمان عراق برای معرفی فراکسیون اکثریت و نامزد پیشنهادی این فراکسیون جهت تصدی پست نخست وزیری به یکشنبه هفته آینده موکول شد.

یاد آور می شود پارلمان عراق در نشست اخیر خود به دلیل وجود اختلاف میان اعضاء ائتلاف ملی نتوانست  نامزد پیشنهادی خود را برای تصدی پست نخست وزیری معرفی کند