حضور اعضای كمیسیون انرژی در مراسم افتتاح مزرعه توربین‌های بادی گروه مپنا

مجلس

چیتچیان وزیر نیرو روز سه‌شنبه جهت پاسخگویی به سؤالات 10 نماینده در جلسه کمیسیون انرژی حاضر می‌شود.

چیتچیان وزیر نیرو روز سه‌شنبه جهت پاسخگویی به سؤالات 10 نماینده در جلسه کمیسیون انرژی حاضر می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ كمیسیون انرژی روز یكشنبه با انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران درخصوص ساخت تجهیزات صنعت نفت با حضور مسؤولین و كارشناسان وزارت نفت و مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جلسه خواهد داشت.
همچنین دوشنبه اعضای كمیسیون در مراسم افتتاح مزرعه توربین‌های بادی 5/2 مگاواتی گروه مپنا شرکت می‌کنند.
چیتچیان وزیر نیرو روز سه‌شنبه جهت پاسخگویی به سؤالات 10 نماینده در جلسه کمیسیون حاضر می‌شود.
كارگروه اساسنامه شركت ملی نفت ایران این کمیسیون نیز روز یكشنبه ادامه بررسی اساسنامه شركت ملی نفت ایران با حضور مسؤولین و كارشناسان وزارت نفت، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را در دستور کار خود دارد.
كارگروه بررسی طرح اجازه سازمان‌ها و دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به استفاده از انرژی خورشیدی نیز روز سه‌شنبه طرح اجازه سازمان‌ها و دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به استفاده از انرژی خورشیدی با حضور كارشناسان وزارت نیرو، دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را بررسی می‌کند.
بررسی كارمزد و ارزش‌افزوده جایگاه‌دارانCNG با حضور مسؤولین محترم وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و انجمن CNGكشور از برنامه‌های كارگروه نفت، گاز و پتروشیمی این کمیسیون در هفته آینده است.

کد N431330