معاون ابوبکر البغدادی در حمله هوایی نیروهای عراق کشته شد

کد N431185

خواندنی از سراسر وب