• ۶۷بازدید

معاون ابوبکر البغدادی در حمله هوایی نیروهای عراق کشته شد

وبگردی