هفته آتی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری؛

مشکلات دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالی 3 استان با حضور فرجی‌دانا بررسی می‌شود

مجلس

ادامه بررسی لایحه تصویب كنوانسیون میناماتا در مورد جیوه و جلسه كمیته جمع‌بندی موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی از برنامه‌های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درهفته آینده است.

ادامه بررسی لایحه تصویب كنوانسیون میناماتا در مورد جیوه و جلسه كمیته جمع‌بندی موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی از برنامه‌های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درهفته آینده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری روز یكشنبه بررسی مسائل دانشگاهها و مراكز آموزش‌عالی در استانهای سیستان و بلوچستان، كرمان و اردبیل با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رؤسای دانشگاههای پیام‌نور، علمی كاربردی، فنی و حرفه‌ای و رؤسای دانشگاههای مادر سه استان مذكور را در دستور کار خود خواهد داشت.
همچنین ادامه بررسی لایحه تصویب كنوانسیون میناماتا در مورد جیوه و جلسه كمیته جمع‌بندی موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی از دیگر برنامه های این کمیسیون در هفته آینده است.
جلسه كارگروه‌های آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها، آموزشهای مهارتی و آموزش‌عالی و آموزش پزشكی نیز دوشنبه آینده تشکسل می‌شود
روز سه‌شنبه نیز اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری بررسی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تكمیلی در دانشگاهها و مراكز آموزش‌عالی كشور و بررسی طرح الحاق یك ماده به عنوان ماده(22مكرر) به قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع را ادامه می‌دهند.

کد N431112