مقام اسبق آمریکایی :

امتیاز دهی به ایران را متوقف کنید

ایران در جهان

رییس اسبق ستاد مشترک ارتش آمریکا خواستار توقف امتیاز دهی کشورش به ایران در مذاکرات هسته ای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک،  رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش آمریکا با درج مطلبی در این هفته نامه آمریکایی گفت، جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات هسته‌ای باید پاداش دهی به ایران متوقف شود.

ژنرال "هاف شلتون"  ایران را به دروغ‌گویی متهم کرد و گفت از دهه 1990، ایران  در خصوص برنامه هسته‌ای خود، جامعه بین‌الملل را بارها فریب داده است و در دور کنونی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 1+5 همان حیله و نیرنگ‌ها را بکار می برد.

وی با اتهام پراکنی علیه ایران مبنی بر فریب جامعه جهانی  می نویسد، جامعه جهانی به جای آنکه از اهرم اقتصادی علیه ایران استفاده کند، مهلت مذاکرات هسته‌ای را تمدید کرده است و در صدد است 2.8 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران  را به تهران بازگرداند.

شلتون در ادامه ، ایران را به دروغگویی درباره برنامه هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از گروههایی که وی آنها را تروریستی دانست، متهم کرد.

رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش آمریکا تأکید می کند که  آمریکا باید به طریقی با ایران وارد مذاکره شود اما از دادن امتیازات بی‌حساب و کتاب به ایران خودداری کند.

وی در پایان مدعی می شود که ایران به خاطر فشار تحریم ها و جامعه بین المللی پای میز مذاکره آمده است که دادن مشوق به ایران می تواند مجددا ایران را متوسل به فریبکاری کند.