بان‌کی‌مون: آنچه در غزه روی داد ننگی برای جهان است

بان‌کی مون

دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره بحران غزه گفت که آنچه در غزه روی داد ننگی برای جهان است.

اسکای‌نیوز: بان‌کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره بحران غزه گفت که آنچه در غزه روی داد ننگی برای جهان است.

دبیر کل  سازمان ملل در ادامه سخنانش گفت که از اسرائیل و گروه‌های فلسطینی توقع داریم به آتش‌بس پایبند باشند.

وی همچنین گفت که باید کسانی که به ساختمان‌های سازمان‌ ملل در غزه حمله کردند مورد محاسبه قرار بگیرند و خواستار پاسخ فوری به نیازهای انسانی در غزه هستیم.

بان‌کی‌مون در سخنان خود گفت که حمله به مراکز سازمان ملل وقیحانه بوده است.

دبیر کل  سازمان ملل در ادامه افزود که باید تمام تلاش خود را برای آتش‌بس دائم در غزه به کار ببندیم.

بان‌کی‌مون گفت که راه‌حل سیاسی بهترین راه‌حل برای امنیت اسرائیل و فلسطینیان است.
کد N430827