با امضای ظریف و وزیران سه کشور؛

بيانيه مطبوعاتي نشست ترانزيتي موافقتنامه عشق آباد منتشر شد

سیاست خارجی

 وزراي خارجه جمهوري اسلامي ايران ، عمان ، ازبكستان و تركمنستان و در چارچوب مشورتهاي  مستمر در جهت توسعه روابط اقتصادي و تجاري از طريق ايجاد يك كريدور حمل و نقل ، نشست مسقط را برگزار كردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران خارجه جمهوري اسلامي ايران، عمان، ازبكستان و تركمنستان در تاريخ 15/5/93 و در چارچوب مشورتهاي  مستمر در جهت توسعه روابط اقتصادي و تجاري از طريق ايجاد يك كريدور حمل و نقل ، نشست مسقط را برگزار كردند.

كشورها در اين نشست بر تصميم خود براي اجرايي كردن اين پروژه حياتي در خدمت به توسعه اقتصادي در كشورهاي چهار گانه تاكيد كردند.

چهار كشور جمهوري اسلامي ايران ، عمان، تركمنستان، ازبكستان همچنين همبستگي  خود را با مردم غزه اعلام نموده و با رد تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه  از كوششهاي بين المللي براي رسيدن به يك آتش بس تمجيد كردند و بر برخورداري از حق حيات با كرامت  براي مردم غزه و دسترسي بدون قيد و شرط آنان به حقوق اوليه انساني و سياسي و همچنين رفع محاصره از فرودگاه و راههاي زميني و دريايي تاكيد نمودند.