دیدار وزاری خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست چهارجانبه همکاری های ترانزیتی وزرای خارجه کشورهای جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، ترکمنستان و ازبکستان با یوسف بن علوی وزیر مشاور در امر خارجه عمان دیدار وگفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست چهارجانبه همکاری های ترانزیتی وزرای خارجه کشورهای جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، ترکمنستان و ازبکستان با یوسف بن علوی وزیر مشاور در امر خارجه عمان دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با آرزوی سلامتی برای سلطان قابوس که در حال حاضر برای مداوا در خارج از عمان بسر می برد، از برگزاری این نشست چهار جانبه از سوی دولت عمان قدردانی کرد و با اشاره به نقش استثنایی و قرار گرفتن کشورمان در قلب کریدورهای تجاری ابراز امیدواری کرد این بزرگراه ترانزیتی بتواند در ارائه خدمات انتقال کالا از کشورهای خلیج فارس و آسیای میانه نقش مهم خود را در توسعه منطقه ایفاء کند.

وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان همچنین در این دیدار با تاکید بر وجود روحیه تعامل و همکاری میان دو کشور که الزامات برادری و همسایگی نشات گرفته است، ابراز امیدواری کردند؛ همکاریهای دو کشور در جهت ارتقاء و گسترش همه جانبه مناسبات توسعه یابد.

کد N430405