دیدار وزرای خارجه نشست مسقط با معاون نخست وزیر عمان

سیاست خارجی

وزرای خارجه جمهوی اسلامی ایران، ترکمنستان و ازبکستان بهمراه وزیر خارجه عمان در دیدار با فهد بن محمود معاون نخست وزیر عمان از برگزاری نشست ترانزیتی مسقط و آغاز اجرای موافقتنامه ابراز خرسندی کردند.

وزرای خارجه جمهوی اسلامی ایران، ترکمنستان و ازبکستان بهمراه وزیر خارجه عمان در دیدار با فهد بن محمود معاون نخست وزیر عمان از برگزاری نشست ترانزیتی مسقط و آغاز اجرای موافقتنامه ابراز خرسندی کردند.

به گزارش ایلنا، دکتر ظریف، وزیر خارجه کشورمان نیز در این دیدار با ابراز امیدواری برای سلامت سلطان قابوس و تشکر از میزبانی شایسته دولت عمان و ابراز خرسندی از اینکه با اجرای موافقتنامه تـرانزیتی امکان ارتباط خلیج فـارس و آسیـای میـانه از طریق جمهوری اسلامی ایران برقرار می گردد، روابط جمهوری اسلامی ایران و عمان را نمونه ای از روابط بسیار خوب و همسایگی در منطقه دانست.

فهد بن محمود، معـاون نخست وزیـر که در نبود سلطان قـابـوس عهده دار امور کشور است نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از امضای موافقتنامه ترانزیتی و اینکه از این طریق امکان گسترش همکاریهای حوزه خلیج فارس با آسیای میانه ایجاد می شود، تأکید کرد: این اقدام بـه نفع همه کشورهای منطقه بوده و بـا پیوستن سایـر کشورها امکان گسترش آن وجود دارد.

کد N430403