قربان‌نیا:

ملت‌ها موفق‌تر از دولت‌ها در آزمون غزه عمل کردند

حقوق بشر,غزه

یک استاد حقوق بین‌الملل گفت: مفاهیم متعالی حقوق بشر و صیانت از آن به اندازه‌ای بدیهی، حیاتی و بنیادی است که کشورها نباید به راحتی اجازه تخدیش و به ملعبه گرفتن آن را به راحتی از سوی رژیم غاصب اسرائیل بدهند.

دکتر ناصر قربان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان غربی گفت: کشورهای دنیا موظف و مکلف و ملزم به جلوگیری از این فاجعه ضد حقوق بشری و اتخاذ اقدامات عملیاتی و بین المللی برای پر کردن خلاء‌ها و نارسایی‌های حقوقی سازمان‌های بین المللی در این راستا هستند؛ چرا که خود دولت ها این سازمانهای بین المللی را تشکیل داده و ساز و کارهای عملیاتی آن را پیش‌بینی کرده‌اند که در عمل شاید باعث سوء‌استفاده از آن

خلاء‌ها بر ضد اهداف مدنظر می شود.

این محقق برجسته حقوق بشر با اشاره به قطعنامه‌های مختلف در خصوص حمایت از حقوق بشر و تشریح بندهای آن تصریح کرد: حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسانی بوده و تکلیف دولت ها به تضمین رعایت آنها ناشی از شناخت همین کرامتی می‌شود که قبلا منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را اعلام داشته و این تعهد بین‌المللی، طبق اصطلاحاتی که دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده کرده تعهد عام‌الشمولی است که به کلیه دولت‌ها در مقابل جامعه جهانی بار می شود و علاوه بر آن تحقق این مهم تعهد همبستگی میان دولت ها را برای تضمین سریع ترین راه برای حمایت جهانی و موثر حقوق بشر ایجاب می کند؛ لذا حقوق بشر یکی از اصول بنیادینی تلقی می‌شود که استثناپذیر نیست.

مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید قم گفت: در نظام حقوق بشر نهادها و ساز و کارهای مختلفی برای تامین حقوق بشر مورد لحاظ قرار داده شده است، گرچه ضعف‌ها و کاستی هایی هم در اجرای دقیق و اصولی قوانین حقوق بین الملل وجود دارد.

قربان نیا اظهار کرد: برخلاف اظهار رسانه‌های داخل، کمیسیون حقوق بشر وجود خارجی نداشته بلکه شورای حقوق بشر به جای این کمیسیون فعالیت می‌کند که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل است.

مولف و پژوهشگر برتر حقوقی چندین دوره جشنواره کتاب سال کشور افزود: کمیسیون حقوق بشر با ضعف و کاستی‌ها و سوء استفاده هایی که مواجه بود، منحل و به‌جای آن شورای حقوق بشر زیر نظر سازمان ملل تشکیل شد. این شورا وضعیت کشورهای مختلف را از جوانب مختلف بررسی کرده و موارد نقض حقوق بشر و سایر حقوق مدنظر را با اقداماتی از جمله آگاه سازی جامعه بین الملل و سازمان ملل اعلام می کند، اما متاسفانه این شورا ضمانت اجرایی محکمی برای بیانیه ها و احکام خود ندارد، البته ضعف موجود مربوط به کل قوانین حقوق بین الملل می شود.

این دکترای حقوق بین الملل گفت: محکومیت‌های پی در پی شورای حقوق بشر سازمان

ملل شاید از لحاظ ضمانت اجرایی کارساز نباشد، ولی بیشتر از بعد رسانه ای و شرمنده سازی دولتها و جوامع بین المللی و تنویر افکار عمومی مردم و انسانها مطرح است که دولت های بیطرف و حتی حامی رژیم اشغالگر قدس را شرمسار می کند و در مجموع احکام شورای حقوق بشر در کنار سایر ساز و کارهای اجرایی و بین‌المللی می تواند کارآیی داشته باشند.

این دانشیار رشته حقوق دانشگاه با اشاره به اینکه دو نهاد مختلف و متفاوت در حقوق بین الملل وجود دارد که اولی نظام بین الملل حقوق بشر و دیگری نظام حقوق بین الملل بشر دوستانه است افزود: در گذشته تصور بر این بود که حقوق بشر منحصرا در زمان صلح قابلیت اجرایی و کارآیی دارد و حقوق بشر دوستانه در زمان جنگ. اما امروز این تفکیک رنگ باخته است، چون حقوق بشر دوستانه که بخشی از حقوق جنگ هست منحصرا در زمان مخاصمات داخلی و بین المللی قابلیت اجرا دارد، اما از سوی دیگر حقوق بشر منحصر به زمان صلح نیست که در زمان جنگ زیر پا گذاشته شود.

وی ادامه داد: حقوق بشر غیرقابل تعلیق بوده و هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ باید به اجرا درآمده و قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان در زمان جنگ قابلیت تعلیق ندارد. مکانیزم های حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه باید تواما در سرزمین های اشغالی به اجرا درآی.

قربان نیا ادامه داد: دسته ای از حقوق بنیادین انسان ها وجود دارد که دولت ها چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، باید آن را تامین کنند. به عنوان مثال در همین وضعیت امروز غزه دسته مهمی از حقوق بنیادین بشر، حقوق اساسی بشر، حقوق مطلق و غیرقابل تعرض و غیر قابل تعلیق بشر در حال نقض آشکار قرار دارد. از سوی دیگر چون وضعیت مخاصمه مسلحانه است حقوق بشردوستانه باید به اجرا در بیاید، یعنی مکانیزم های حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه باید تواما

در سرزمین های اشغالی به اجرا دربیاید که متاسفانه رژیم صهیونیستی غاصب

اسرائیل به هیچ یک از ضوابط حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر توجه نمی کند.

مولف کتاب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه گفت: به هیچ وجه نمی شود سخنی از برتری یک دسته از این قواعد نسبت به دسته دیگر به میان آورد یا سخن از این گفت که کدامیک از حقوق مهمتر از دسته دیگر از حق ها است. حق حیات و حق مصونیت انسان ها از اینکه حیاتشان سلب نشود جزو حقوق بنیادین انسانهاست که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ که اقتضای آن کشتن و کشته شدن است نیز باید رعایت شود. جنایات و فجایع عدیده ضد انسانی مندرج در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در غزه اتفاق می‌افتد.

این دکتری حقوق بین الملل با اشاره به اینکه مصونیت شکنجه چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح نباید زیر پا گذاشته شود و استفاده ابزاری از گرسنگی دادن غیرنظامیان و حتی نظامیان نباید مورد اجرا گذاشته شود اظهار کرد: دولت ها و افرادی که از ابزار به گشنگی کشیدن مردم به عنوان ابزار جنگی استفاده می کنند، مرتکب جنایت جنگی شده اند.

این مولف منتخب و برتر جشنواره کتاب سال 82 و 79 کشور افزود: نسل زدایی، به تعبیر کنوانسیون 1949 منع نسل زدایی یک جرم شنیعی است که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ ممکن است محقق شود و در سرزمین‌های اشغالی بسیاری از این جنایات در حال ارتکاب هستند. بنابراین سخن از اینکه حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه در شرایط حاکم بر غزه ارجحیت دارد سخن معقولی نیست آنچه مهم است جان انسانهاست، حیثیت، کرامت، منزلت و ارزش، آسایش و رفاه انسانهاست که تمامی اینها در سرزمین های اشغالی پایمال می شود . چه بگوییم حقوق بشر اهمیت بالاتری دارد یا حقوق بشر دوستانه مساله چندان مهمی نیست و هر دوی این نظام ها باید در کنار هم و دست به دست هم کار کنند تا اینکه حق انسانها تامین شود و شرایط مطلوبی برای انسانها چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح فراهم شود و کرامت و حیثیت و حقوق بنیادین انسانها مورد اهانت و پایمال قرار نگیرد.

مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید قم افزود: متاسفانه سطح ادبیات حقوق بین الملل در کشور ما ضعیف است حتی رادیو و رسانه ملی هم گاهی در انعکاس بخشی از اخبار علمی مرتبط به درستی عمل نمی کند و در گفتگوهای علمی که از طریق رسانه ملی صورت می گیرد، گاهی بحث هایی به میان می اید که نشان دهنده ضعف اساسی علمی در این حوزه است و این ضعف ممکن است باعث سوء استفاده از منافع کشور شود.

این دانشیار رشته حقوق دانشگاه با بیان اینکه جنس موضوع حقوق با مسائل سیاسی فرق کرده و قالب و چهارچوب مشخصی دارد اظهار کرد: پاسخ مثبت به اینکه آیا می شود رژیم غاصب اسرائیل را درجایی محاکمه کرد ؟ نشان از این دارد که فرد مذکور نسبت به ادبیات حقوقی آگاه نیست و چون آگاه نیست مشکلاتی هم پیش می آید و کشورهایی ممکن است علیه کشورمان مغرضانه استفاده کنند و اظهار دارند که کشوری که از مسائل حقوقی با خبر نیستند چطور می توانند از حق ملتی در مقام علمی و عملی دفاع و حمایت کنند.

قربان نیا تصریح کرد: حقوق اساسا به طور کلی و حقوق بین الملل به طور خاص چهارچوب و قالب مشخصی دارد ممکن است قالب هایش مشکل داشته باشد ولی سیاست زدگی هم وجود دارد اما متاسفانه رخنه هایی هم در آن وجود دارد که کشورها و افرادی از آن استفاده می کنند.

داور علمی همایش های ملی و بین المللی حقوقی خاطرنشان کرد: ما گاها تصور می کنیم که آمریکا یا رژیم اشغالگر قدس یا کشور های دیگر به طور آزاد و رها و بدون هیچ قید و بندی عمل می کنند، معلوم و مبرز است که ظالمانه رفتار می کنند اما در مقام اقدام ظالمانه نیز سعی می کنند به صورت علمی از قواعد حقوقی سوء‌استفاده و بهره ببرند و سعی کنند از این قالبها و چهارچوب ها به نفع خود استفاده کنند.

مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید قم ادامه داد: در حال حاضر رژیم اشغالگر قدس تلاش می کند برخی از رفتارهای خصمانه، ددمنشانه و جنایتکارانه خود را در قالب چهارچوبهای حقوقی توجیه کند ولو اینکه توجیهش بسیار واهی باشد. اما در عین حال کسانی هستند که این توجیهات واهی را می شنوند و عامدانه و هدفمند تحت تاثیر قرار می گیرند که در صدر همین توجیهات، توجیه دفاع مشروع است که دولتی مثل دولت آمریکا که اعتبار و حیثیت خودش را به خاطر حمایت از اسرائیل

از دست داده، سعی می کند روی همین نکته دفاع مشروع تاکید وقیحانه و بیش از حد کند.

این مولف برتر و منتخب کتب حقوقی کشور با تاکید بر اینکه دولت ها مسئولیت کیفری ندارند و در سطح بین المللی به هیچ وجه از محاکمه یک دولت سخنی به میان نمی آید اظهار کرد: این از بدیهیات علمی حقوق بین المل است و یا اگر کسی ادعای محاکمه کشوری در محاکم بین المللی را دارد نشانگر این است که از ساز و کارهای موجود در حقوق بین الملل با خبر نیست. آنچه که در سطح بین المللی به عنوان مسئولیت کیفری شناخته شده، مسئولیت کیفری فردی است که نشات گرفته از دیوان کیفری بین المللی است. مسئولیت کیفری فردی به این معناست که مقامات یک دولت به خاطر ارتکاب جنایاتی که در زمان جنگ انجام داده اند قابلیت تعقیب و محاکمه دارند یعنی می شود انها را محاکمه کرد و به کیفر رساند. ملت ها در آزمون غزه از دولت ها موفق تر عمل کردند.

این عضو هیات علمی حقوق دانشگاه با اشاره به اینکه مباحث باید علمی و اصولی تر بحث شوند خاطر نشان کرد: سران مسئولیت کیفری دارند بنابراین نتانیاهو مسئولیت کیفری فردی می تواند داشته باشد. حال این سوال پیش می آید که کجا باید محاکمه شود که در این صورت 2 راه متصور می شود یک راه از طریق دیوان کیفری بین المللی است که صلاحیت این دیوان، صلاحیت اختیاری است یعنی دولت ها باید صلاحیت دیوان را به صورت اختیاری به رسمیت بشناسند؛ لذا یکی از

اصول رسیدگی به جنایان سران دولتها از طریق این دیوان است که یا دولت تجاوزگر و نیز جرم ارتکابی توسط کسانی صورت گیرد که دولت متبوع آنها عضو دیوان باشد و یا طرف دیگر که جنایت علیه کسانی صورت گیرد که دولت انها عضو دیوان باشد که در جریان سرزمینهای اشغالی و جنایات سران رژیم صهیونیستی، متاسفانه نه رژیم اشغالگر قدس و نه دولت فلسطین عضو این دیوان هستند.

قربان نیا افزود: اهالی غزه که جزیی از فلسطین محسوب می شوند دولت ناظر غیر عضو هستند که اگر دولت فلسطین به عنوان دولت ناظر غیر عضو به عضویت دیوان کیفری بین المللی درآمده بود و یا پذیرفته می‌شد، یک راه حل قابل توجهی بود و برخی از راهها برای مبارزه با سران رژیم صهیویستی باز می‌شد؛ بنابراین با توجه به اینکه نه فلسطین و نه رژیم اشغالگر قدس عضو دیوان

کیفری بین المللی هستند، در نتیجه دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایمی که توسط

اسراییلی ها صورت میگیرد را ندارد. در این صورت یک راه برای محاکمه باقی می ماند و انهم اینکه شورای امنیت سازمان ملل پرونده را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد، همچنان که در موارد دیگر همچون لیبی این مورد اتفاق افتاد. اما با توجه به اینکه یک عضو شورای امنیت طرفدار متعصب و پرو پا قرص اسرائیل است این گزینه هم اثر چندانی ندارد. چرا که به خاطر همین دفاع های بی قید و شرط و بی چون و چرای آمریکا، قطعنامه های سیاسی مهم و شدیداللحن

علیه اسرائیل هم صادر نمی شود. بنابراین متاسفانه امروز در سطح بین المللی امکان اینکه سران رژیم غاصب اسرائیل به محاکمه بین المللی کشانده شوند وجود ندارد؛ لذا مکانیزم های حقوق بین الملل و کشورهای دخیل در این مکانیزم ها در وضعیت فعلی متاسفانه این امکان را بی‌اثر می کند.

وی در ادامه مطرح کرد: دولت های جهان در آزمون غزه موفق نیستند برای اینکه اجرای حقوق بین الملل توسط دولت ها صورت می‌گیرد و دولت‌ها و سازمانهای بین الملل تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند و به نظر می‌رسد ملت های آزاد در دنیا تا حدودی از آزمون غزه موفق بیرون می‌آیند.

یعنی مردمی که از شرایط جامعه فلسطین اگاهی پیدا می کنند، در تمام قاره های دنیا در کف خیابان هستند و اعتراض می‌کنند و اقداماتی را انجام می‌دهند و از ملت مظلوم فلسطین دفاع می‌کنند. ابزارها و مکانیزم های فعلی حقوق بین الملل به شکلی است که امکان محاکمه سران رژیم غاصب وجود ندارد.

این مولف و پژوهشگر حقوق بشر گفت: حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و حقوق بشر را دولتها باید انجام بدهند. ضعف ضمانت اجرا در حقوق بین الملل غیر قابل انکار است کسی نمی‌تواند انکار کند که حقوق بین الملل مقداری سیاست زده است؛ چراکه مقدار قابل توجهی با سیاست مرتبط است اما به اعتقاد من مهمتر از آن، مسئله مربوط است به اینکه خود دولتها باید قوانین حقوق را به اجرا در بیاورند این دولتها هستند که مجری و تابع حقوق بین الملل هستند به عنوان دولت و به عنوان اعضای سازمانهای بین الملل! که باید در این راستا عمل نمایند.

مولف کتاب اخلاق و حقوق بین الملل با اشاره به اینکه دولت ها تشکیل دهنده سازمانهای بین الملل هستند اظهار کرد: با توجه به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد توانایی ایفای نقش در این رابطه را دارد، ولی هیچ نقشی ایفا نمی‌کند و این نشان می دهد که مجمع عمومی سازمان ملل هم در این موضوع موفق و سربلند نیست.

وی ادامه داد: مجمع عمومی متشکل از دولتها است و خود دولتها در برابر جنایتهای دولتها از خودشان بی غیرتی و بی توجهی نشان می‌دهند و در همین راستا شورای امنیت نشان می‌دهد که به خاطر وجود حق وتو در مواردی ناکارآمد است.

این دکتری حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: همه دولتها باید در راستای دفاع از مردم فلسطین اقدام مناسبی انجام بدهند که متاسفانه انجام نمی‌دهند، شورای حقوق بشر نیز به همین ترتیب است. ولی سازو‌کارهایی در حقوق بین الملل دیده شده که این سازو‌کارها باید توسط دولتها به اجرا در بیاید و بر اثر بی‌توجهی دولت ها به این سازو کارها حقوق بین الملل ناکارآمد جلوه می‌کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موضوع غزه سربلند بیرون نیامده است.

مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید قم افزود: دولت‌ها در برابر نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سطح بین المللی حق دارند و به اصطلاح ماده یک مشترک کنوانسیون‌های چهار گانه ژنو دولتها در رعایت حقوق بشر تعهد دارند که هم به حقوق بشر دوستانه احترام بگذارند و هم اجرا کنند و در عین حال نیز تضمین کنند که دولتهای دیگر آن را اجرا می‌کنند.

وی راهکارهای مسالمت آمیز اثرگذار را از اقدامات اساسی دولت ها در این راستا عنوان کرد و افزود: قطع روابط دیپلماتیک و قطع روابط تجاری یکی از اقدامات مهم و در عین حال مسالمت آمیز

و اثربخش است، اصل تحریم ها که در دنیا علیه بعضی از کشورها و بعضی از دولتها مثل کشورمان انجام می‌شود، در واقع این اقدامات به عنوان حربه های شناخته شده در سطح دنیا هستند . حال با این وضع چرا دولتها عربی و اسلامی این اقدامات را نسبت به اسرائیل غاصب انجام نمی دهند؟ اینها ابزاری هستند که حقوق بین الملل در اختیار دولتها قرار داده و دولتهای آمریکای لاتین این کار را می‌کنند ولی دولتهای اسلامی این کار را نمی‌کنند؛ بنابراین در این

بحث حداقل این ضعف مربوط به حقوق بین الملل نیست. بی توجهی دولتها به وظایف انسانی ذاتی بین الملل سبب اکارآمدی حقوق بین الملل است.

این دانشیار حقوق دانشگاه گفت: اگرچه اعتقاد داریم حقوق بین الملل هم به اعتبار عمومی بودنش دارای قوت و ضمانت اجرا در سایر شاخه های حقوقی نیست ولی مکانیزم و ابزارهایی در اختیار نهاد های بین المللی و دولتها قرار داده شده است، اما متاسفانه دولت‌ها اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند. در این قضیه یکی از نقش‌های مهمی که باید توسط دولتها ایفا شود استفاده از ابزار رفتارهای دیپلماتیک دولتها با رژیم اسرائیل است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد فقط دولت‌های اسلامی علیه اسرائیل موضع سیاسی بگیرند می توانند سفیرانشان را فرا بخوانند، روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با اسرائیل قطع کنند و بازار خود را به روی کالاها تجاری اسرائیل ببندند، قطعاً آثار خود را به جا خواهد گذاشت.

قربان‌نیا ادامه داد: امروز روابط دیپلماتیک و روابط تجاری بسیار حائز اهمیت است، ولی در حال حاضر برخی از دولتهای اسلامی نه تنها هیچ اقدامی انجام نمی دهند، بلکه ممکن است به اسرائیل هم کمک کنند در این صورت نهایت تاسف و فاجعه آمیزی موضوع را نشان می‌دهد؛ چرا کشورهای اسلامی و عربی برخلاف کشورهای آمریکای لاتین ابزارهای موثر حقوق بین المللی همچون تحریم و رفتار دیپلماتیک استفاده نمی کنند.

این مولف برتر و منتخب کتب حقوق بین الملل کشور با اشاره به اینکه ساز و کارها و مکانیزم لازم برای اینکه جلوی جنایت یک دولتی گرفته شود در سیستم حقوق بین الملل دیده شده است، افزود: متاسفانه چون مجری حقوق بین الملل دولتها هستند، چه به صورت مستقل و چه به عنوان عضو سازمانهای بین المللی، بی‌توجهی دولتها منجر به این می‌شود که حقوق بین الملل در این آزمون چندان موفق بیرون نیاید.

وی این دکتری حقوق بین الملل به بحث دفاع از خود با دفاع مشروع اشاره و اظهار کرد: دفاع از خود با دفاع مشروع هیچ فرقی نمی‌کند. دفاع مشروع، یک حق مسلم چه فردی و چه دولتی است، یعنی یکی از حقوق طبیعی است و به ترتیب در ماده 51 منشور ملل متحد، به عنوان حق ذاتی و طبیعی دفاع مشروع وجود دارد. و حق دفاع مشروع را از هیچ دولت و شخصی نمی‌شود سلب کرد. در این رابطه یک مسئله‌ سیاسی و یک مقوله‌ی حقوقی وجود دارد. ضعف اقدامات دولت‌ها به نسبت کارکرد حقوق بین الملل در فاجعه بشری غزه بیشتر است.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه مفید قم گفت: معنا ندارد که به غاصب گفته شود تو حق داری دفاع کنی. این مسئله سیاسی و ایدئولوژیکی که باور ما مسلمانان است که اسرائیل دولت غاصب است و حق دفاع مشروع برای غاصب بی معناست. اما از جهت حقوقی متاسفانه در حقوق بین الملل، اسرائیل توسط نظام بین الملل به رسمیت شناخته شده ، مگر سرزمین های اشغالی سال 67 به بعد که محل بحث و نزاع است.

این استاد برجسته حقوق بشر ادامه داد: اما ناحیه جغرافیای فلسطینی ها از منظر حقوق بین الملل محرز و پرواضح است، که سرزمینشان اشغال شده و دولت‌هایی که در واقع ملت‌های تحت اشغال‌اند، یعنی سرزمینشان اشغال شده است مسلماً حق دفاع از خود را دارند و جزء حقوق مسلمی است که در اسناد مختلف حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر و حتی از منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به گونه‌ای این حق دفاع دولتهای تحت اشغال و ملت هایی که سرزمین هایشان اشغال شده است را می شود استنباط کرد؛ بنابراین پرواضح است که احدی

نمی‌تواند از جهت حقوقی بگوید که فلسطینی‌ها حق دفاع مشروع را ندارند. حتی در شرایط عادی هم حق دفاع از خودشان را دارند چون سرزمین شان اشغال شده است.

قربان‌نیا افزود: در واقعیت امر از منظر جهانی سرزمین‌های فلسطین در سال 67 به بعد که اشغالی بوده و حتی نظام بین الملل و حقوق بین الملل هم اشغالی بودن آن سرزمین‌ها را به رسمیت شناخته است و به همین جهت اسرائیل به عنوان رژیم اشغالگر تعهداتی دارد که به تعهدات خودش عمل نمی‌کند به تعهداتی که به موجب کنوانسیون‌های بین الملل بر عهده اش گذاشته شده است عمل نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بحث دفاع مشروع یک بحث بسیار جدی است. اهالی غزه و فلسطینی‌ها جایگاه حقوقی، سیاسی و ایدولوژیک روشن دارند و مسلم است که آنها حق دفاع مشروع از خودشان را دارند، برای این که سرزمین‌شان اشغال شده و برای رهاندن خودشان از وضعیت اشغال حق دفاع دارند و اگر هم مورد هجمه و مورد تهاجم قرار گرفتند به طور واضع خیلی روشن هست که حق دفاع مشروع از خودشان را دارند.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: حقوق بین الملل نیز در این خصوص با وجود تفاوتی که اشاره شد در این موضوع رژیم غاصب اسرائیل را محکوم می‌کند. هیچ احدی از منظر حقوقی نمی تواند ادعا کند فلسطینی ها حق دفاع مشروع از خود را ندارند.

مولف کتاب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تصریح کرد: امروز هیچ انسان عاقل و خردمندی در دنیا وجود ندارد که بگوید یک دولت و ملتی که هم سرزمین شان اشغال شده و هم مورد ظلم و ستم قرار دارند لازم است که ظلم را بپذیرد و از خودشان دفاعی را به انجام نرساند. اگر یک دولتی احیاناً چنین سخنی می‌گوید معلوم است که این مقوله را، از بعد سیاسی و غیرمنطقی و نه اخلاقی و حقوقی مطرح می کند. از حیث اخلاق، حقوق و مذهب پر واضح است که ملت فلسطین

حق دفاع از خود را دارد.

وی با اشاره به اینکه رژیم اشغالگر قدس کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را تصویب کرده و نسبت به آنها متعهد هست حتی نسبت به پروتکل‌های الحاقی‌اش هم متعهد است، افزود: یکی از قواعد مندرج در این کنوانسیون‌ها که اتفاقاً در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی هم به عنوان یک جنایت جنگی به شمار آمده عبارتست از اینکه دولتی بخواهد در زمان جنگ از ابزار به گرسنگی کشیدن ملت به عنوان یک ابزار جنگی استفاده کند. خوب طبیعتا این جنایت جنگی بشمار می‌رود. ولی این جنایت جنگی موجب مسئولیت کیفری فردی می‌شود که این مسئولیت کیفری فرد باید در دیوان کیفری بین المللی به شکلی که اشاره شد بایدپیگیری شود. کشورها با تحریم اقتصادی و دیپلماتیکی باید حاشیه امن بزرگترین ناقض حقوق بشر را از بین ببرد.

وی ادامه داد: بنابراین بهترین راه استفاده از ابزارها، ضمانت اجراهای سازمان نیافته علیه رژیم صهیونیستی است بنابراین دولتها باید با توسل به این ابزارها اقدامات مناسبی را انجام بدهند.

این پژوهشگر و مولف برتر حقوقی کشور با اشاره به اینکه اسرائیل بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا است گفت: برای اینکه کسانیکه مرتکب این جنایت بشری می‌شوند احساس نکنند که حاشیه امن دارند و در ضمن باید این حس را داشته باشند، بعد از اینکه جنگ تمام شد و به کشور دیگری سفر کردند دولت‌ها اجازه مسافرت به آنها را نمی دهند و یا سرمایه هایشان را در بانک‌ها بلوکه می‌کنند؛ می تواند چنین تدابیری بعنوان روشهای مسالمت آمیز اثربخش هدفمند تلقی و اجرایی شود که حتی توسل به زور هم نیست بلکه برای پیشگیری از اقدامات جنایتکارانه اتباع اسرائیل و جنگجویان اسرائیل در زمان جنگ بسیار اثرگذار و پیشگیرانه است؛ چراکه در غیر این صورت در مقام عمل اسرائیلی ها مرتکب جنایت می‌شوند و مهمترین قواعد حقوق بشر دوستانه را نقض می کنند، قواعد حقوق بشر دوستانه‌ای که نقض آنها وصف جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی پیدا می‌کند و در نتیجه موجب مسئولیت کیفری سران نظامی و حتی سربازانی که مرتکب نقض گسترده ، نظام مند و توده آسای حقوق بشر می‌شوند به علت ضعف ضمانت اجرا و خلاء های خاص حقوق بین الملل ابای کیفری ندارند.

قربان نیا گفت: اسرائیل با قواعد و استدلال های واهی با آنکه خودش را متعهد به کنوانسیون های چهارگانه ژنو می‌داند اما با یک استدلال بسیار سست حقوقی خودش را متعهد به اجرای این کنوانسیونها نسبت به فلسطینها در بخشی از سرزمینهای اشغالی نمی کند در حالیکه دیوان بین المللی دادگستری در سال 2004 در نظریه مشورتی خودش در خصوص دیوار حائلی که اسرائیلی ها در فلسطین ساخته اند، اسرائیل را متعهد می‌داند تا به همه کنوانسیون های حقوق بشر دوستانه و حقوق بشری در سرزمینهای اشغالی عمل کند و در آنجا کنوانسیونهای چهارگانه،

پروتکل‌ها و همچنین حتی کنوانسیون 1989 حقوق کودک را هم در رای حائل 2004 دیوان بین المللی دادکستری تصویب می‌کند و تاکید می‌کند که اسرائیل باید نسبت به آنها پایبند باشد و ساخت ان دیوار حائل مغایر دسته ای از این قواعد قراردادی است که اسرائیل متعهد به آنهاست و دسته‌ای مهمتری از قواعد عرفی که همه دولتها نسبت به آنها تعهد دارند است ولی کشور اسرائیل با گستاخی بین‌المللی به این قواعد حقوقی بین المللی توجه نمی کند لذا اقدام عملیاتی کشورها نسبت به این جنایتکاران بشری با شیوه‌های مذکور اثرگذارترین و پیشگیرانه ترین راه حل تلقی می‌شود.

انتهای پیام

کد N430320