ابراز نگرانی چین از وخامت اوضاع در شرق اوکراین

اوکراین

تهران-ایرنا- نماینده دائم چین در سازمان ملل نگرانی کشورش را در مورد وخامت اوضاع در شرق اوکراین اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری شین هوا، این دیپلمات ارشد چین همچنین از جامعه جهانی خواست تا نقش سازنده ای را در کاهش تنش ها در شرق اوکراین ایفا کند.

ˈلیو جیی ˈبر این موضوع تاکید کرد که پکن نسبت به تلفات غیرنظامیان در نتیجه تنش ها در مناطق شرقی اوکراین نگران است. وی افزود: امیدواریم که جامعه جهانی نقش سازنده ای را در کاهش تنش ها در شرق اوکراین ایفا کند. ما همچنین امیدواریم که آژانس های امور بشردوستانه سازمان ملل اقداماتی در این راستا انجام دهند.

این دیپلمات ارشد چین همچنین تصریح کرد که نیاز فوری برای قرار گرفتن طرفین درگیر در اوکراین در مسیر مذاکرات جامع با هدف برقراری آتش بس پایدار احساس می شود.

وی خاطر نشان کرد: چین معتقد است که طرف های درگیر در شرق اوکراین باید خویشتندار باشند، در مسیر مذاکره وگفت وکو گام بردارند و به دنبال حصول یک راه حل جامع و پایدار از طریق ابزارهای مسالمت آمیز در مورد حل و فصل بحران اوکراین باشند.

رسانام**9234**5981
کد N430260