معاون سازمان امور دیانت ترکیه:

جهان اسلام در حال گذر از یک دوران حساس تاریخی است

مسلمانان

آنکارا-ایرنا- ˈاکرم کلشˈ معاون سازمان امور دیانت ترکیه گفت: جهان اسلام در حال گذر از یک دوران حساس تاریخی است.

کلش روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا در آنکارا افزود:وضعیت در جهان اسلام بگونه ای درآمده که ما نمی دانیم مسلمانان برای چه با یکدیگر رو در رو شده و چرا یکدیگر را به قتل می رسانند.

معاون سازمان امور دیانت ترکیه، دوران فعلی را دوران فتنه های مختلف علیه مسلمانان که بسیار خطرناک است عنوان کرد و گفت: این برهه خطرناک فعلی را تنها با کمک متفکرین و عالمان اسلامی و تلاش های آنان برای رفع اختلافات در جهان اسلام و وحدت اسلامی می توان پشت سر گذاشت.

کلش با تاکید بر اینکه جهان اسلام تاکنون با فتنه ای بدین بزرگی روبه رو نبوده است، گفت: برای رهایی از این فتنه می باید متفکرین و عالمان جهان اسلام گردهم آمده و با برطرف کردن اختلافات در کوتاهترین زمان و با استناد به آیه ˈ به ریسمان خدا چنگ بزنیدˈ وحدت اسلامی را ایجاد کنند.

وی به برگزاری نشست علمای جهان اسلام در ترکیه که هیات ایرانی نیز در آن شرکت داشت اشاره کرد و گفت: هیات ایرانی مشارکتی بسیار فعالانه در این نشست داشت و در راستای وحدت اسلامی و نزدیکتر کردن دیدگاههای علمای اسلامی بسیار تلاش کرد.

کلش در مورد گروه هایی که ادعای اسلامی بودن و خلافت داشته و مسلمانان را به قتل می رسانند، گفت: علمای اسلامی می باید فرموده قرآن کریم که ˈمرگ یک انسان مرگ انسانیت و نجات یک انسان نیز نجات انسانیت استˈ را سرلوحه خود قرار داده و با هر حرکت و تشکلی که مخالف این اصل اسلامی و انسانی عمل می کند مخالفت ورزند.

معاون سازمان امور دیانت ترکیه در مورد حمله به یک مسجد شیعیان در استانبول در ماه گذشته با محکومیت دوباره این اقدام، گفت: رییس سازمان امور دیانت ترکیه شخصا در این مسجد حضور و ضمن محکومیت این حمله اعلام کرد که شخصا تعمیر این مسجد را انجام خواهد داد.

وی افزود: مساجد متعلق به خداوند و تمامی مومنین است و حمله به یک مسجد به مثابه حمله به کعبه و حمله به هر مسجدی متعلق به هر مذهب اسلامی که باشد محکوم و غیرقابل قبول است.

کلش با یادآوری اینکه اتخاذ تدابیر امنیتی برای مساجد برعهده وزارت کشور است گفت: ما تنها می توانیم وظیفه روشنگری در مورد اهمیت مسجد و نیز اینکه سجده تمامی مومنین سجده به خدای یکتاست را بجای آوریم.

وی همچنین به رخدادهای غزه اشاره کرد و گفت: اگر مسلمانان با یکدیگر وحدت داشتند صهیونیست ها جرات کشتار مسلمانان را نداشتند.

سازمان امور دیانت ترکیه وابسته به نهاد نخست وزیری بوده و عالیرترین مرجع امور دینی ترکیه به شمار می رود.

این سازمان عهده دار اداره بیش از 80 هزار مسجد در سطح ترکیه است.

خاورم**2012**1010
کد N430253