بیانیه مطبوعاتی نشست ترانزیتی موافقتنامه عشق آباد

سیاست خارجی

چهار كشور جمهوری اسلامی ایران، عمان، تركمنستان، ازبكستان همچنین همبستگی خود را با مردم غزه اعلام کرده و با رد تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه از كوشش‌های بین‌المللی برای رسیدن به یك آتش‌بس تمجید كردند و بر برخورداری از حق حیات با كرامت برای مردم غزه و دسترسی بدون قید و شرط آنان به حقوق اولیه انسانی و سیاسی و همچنین رفع محاصره از فرودگاه و راه‌های زمینی و دریایی تاكید نمودند.

وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، عمان، ازبكستان و تركمنستان امروز در چارچوب مشورت‌های مستمر در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری از طریق ایجاد یك كریدور حمل و نقل، نشست مسقط را برگزار كردند.

به گزارش ایلنا، كشورهای یادشده در این نشست بر تصمیم خود برای اجرایی كردن این پروژه حیاتی در خدمت به توسعه اقتصادی در كشورهای چهار گانه تاكید كردند.

چهار كشور جمهوری اسلامی ایران، عمان، تركمنستان، ازبكستان همچنین همبستگی خود را با مردم غزه اعلام کرده و با رد تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه از كوشش‌های بین‌المللی برای رسیدن به یك آتش‌بس تمجید كردند و بر برخورداری از حق حیات با كرامت برای مردم غزه و دسترسی بدون قید و شرط آنان به حقوق اولیه انسانی و سیاسی و همچنین رفع محاصره از فرودگاه و راه‌های زمینی و دریایی تاكید نمودند.

کد N429887