تصاویر/روش‌های جالب در حمایت از غزه

غزه

سایت Scoop Empire، تصاویری از همبستگی مردم کشورهای مختلف جهان با مردم غزه را منتشر کرد.

سایت Scoop Empire، تصاویری از همبستگی مردم کشورهای مختلف جهان با مردم غزه را منتشر کرد.
 

http://www.fardanews.com/files/fa/news/1393/5/15/235078_401.jpg
پرچم فلسطین بر قطاری در پراگ


http://www.fardanews.com/files/fa/news/1393/5/15/235081_314.jpg
نوشتن "زنده باد فلسطین" بر کوهی در بلفاست پایتخت ایرلند شمالی

http://www.fardanews.com/files/fa/news/1393/5/15/235082_308.jpg
پیرزنی فلسطینی با باقی مانده خمپاره ها و بمب ها، گلدان برای گل سرخ ساخته است

http://www.fardanews.com/files/fa/news/1393/5/15/235084_837.jpg

شعار "غزه را آزاد کنید" توسط زنجیره انسانی در دانمارک
کد N429702