در اعتراض به شرایط اسفناک مردم مسلمان منطقه ؛

آشوریان پنج شنبه در مقابل مقر دائمی سازمان ملل در تهران تجمع می کنند

آشوریان

تهران-ایرنا-آشوریان ایران در اعتراض به شرایط مردم مسلمان عراق، غزه و سوریه مقابل مقر دائمی سازمان ملل در تهران تجمع خواهند کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، یوناتن بت کلیا دبیر کل اتحادیه جهانی آشوریان با اشاره به شرایط بغرنج و اسفبار آشوریان عراق و سوریه همچنین مردم بی پناه غزه، از تجمع آشوریان ایران در مقابل مقر دائمی سازمان ملل خبر داد.

بنا براین گزارش این تجمع با حضور آشوریان از شهرهای مختلف کشور و هم صدا با مسیحیان آشوری سراسر جهان ساعت 11 صبح پنجشنبه 16 مرداد 1393 برگزار خواهد شد.

سیام**9121 ** 1418
کد N429534