منتقد نباشد، به دوران احمدی‌نژاد برمي‌گرديم

علي شكوري‌راد

علي شكوري‌راد، قائم‌مقام دبيركل انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران معتقد است كه ‌اگر بخواهيم مملكتمان به سامان برسد بايد به اين جمله برسيم كه لازم است معاند به مخالف و مخالف به موافق تبديل شود.

علي شكوري‌راد، قائم‌مقام دبيركل انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران معتقد است كه ‌اگر بخواهيم مملكتمان به سامان برسد بايد به اين جمله برسيم كه لازم است معاند به مخالف و مخالف به موافق تبديل شود.

به گزارش اعتماد، شكوري راد در ارزيابي خود از اولويت‌هاي بسترساز براي جلوگيري از مشكلي تحت عنوان تبديل فعالان سياسي به مجرمان سياسي و زمينه‌هايي كه بايد فراهم شود تا تمام فعالان سياسي زير چتر نظام حفظ شوند و جذب حداكثري محقق شود، گفت: من فكر مي‌كنم اين جمله‌ آقاي خاتمي مبني بر اينكه بايد معاند را به مخالف و مخالف را به موافق تبديل كرد، در اين راستا بايد حايز اهميت قرار بگيرد.

وي افزود: اين در حالي است كه متاسفانه هنر برخي حكومتگران ما طي سال‌هاي بعد از دوران اصلاحات اين بود كه روند معكوسي را طي كنند و طي آن كساني را كه مدافع نظام بودند به انواع اتهامات متهم كردند، برايشان پرونده تشكيل دادند و به زندان انداختند و با آنها برخورد كردند و به اين موضوع توجه نكردند كه اين كار از عده طرفداران نظام مي‌كاهد.

قائم مقام دبيركل انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران در ادامه گفت: با افراد مخالف طوري برخورد شد كه اين افراد يا از كشور رفتند يا هر نوع فعاليت سياسي را ترك كردند. در حالي‌كه همان‌طور كه حضرت امام فرمودند وجود منتقد و تخطئه كننده براي كساني كه در حكومت هستند نعمت است چراكه اگر منتقد وجود نداشته باشد همان اتفاقاتي خواهد افتاد كه در هشت سال دوران احمدي‌نژاد رخ داد.
کد N429347