تاثیر اصلاح طلبان بر اقشار متوسط جامعه چقدر است؟

روزنامه اعتماد به نقل از دکتر سعید معیدفر جامعه شناس نوشت:

اينكه اصلاح‌طلبان توانسته باشند بر طبقه متوسط در شهرهاي بزرگ تاثير گذاشته باشند، چندان سخن درستي نيست و بيش از 10 درصد نمي‌توان از تاثير اصلاح‌طلبان بر اين اقشار جامعه تاكيد كرد زيرا طبقه متوسط شهري براي مشاركت جدي با توصيه جلو نمي‌آيد و به اين نگاه مي‌كند كه فرآيند درست است يا نه، تا جايي كه در خاطر همه هست تا چندي پيش از انتخابات سال گذشته، شور و نشاطي در جامعه مشاهده نمي‌شد و احزاب مشاركت جدي نداشتند در حالي كه انتظار مي‌رفت كه از چند ماه پيش از آن تنور انتخابات داغ باشد. طبقه متوسط شهري با يك فرآيند مشاركت مي‌كنند و اگر احساس بكنند كه اين فرآيند مشاركتي است، پاي صندوق‌هاي راي حضور مي‌يابند. در انتخابات اخير تا روزهاي منتهي به انتخابات، فضا يخ‌زده بود و قليان سال‌هاي 76 يا 88 يا حتي 84 احساس نمي‌شد.

البته  پيشاهنگان اصلاح‌طلبان كه مي‌توانند پيام ايشان را به مردم برسانند، دانشجويان بودند. در اين زمينه دانشجويان نقش موثري داشتند زيرا هر يك از ايشان به مثابه پيكي براي بخشي از كشور بودند يعني برخي تصميم داشتند كه دانشگاه‌ها را پيش از انتخابات تعطيل كنند، تا دانشجويان در انتخابات تاثير نداشته باشند، در حالي كه اين تعطيلي سبب شد كه هر يك از دانشجويان پيكي براي مردم شهر و روستايشان شدند و توانستند در شكل‌گيري آن اجماع نقش‌آفريني كنند، زيرا مي‌دانيم كه اصلاح‌طلبان كه رسانه خاصي نداشتند، چند روزنامه و سايت بود كه مخاطبان‌شان بسيار محدود بود.

 

17302

کد N429067