گزارش خبری/

موافقت اولیه رژیم صهیونیستی با رفع محاصره غزه؛هشدار مقاومت درباره عواقب نقض آتش بس