نوبخت: به تمام وعده‌ هايمان پایبند بودیم

محمدباقر نوبخت

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان این که دولت در طول یک سال گذشته به وعده‌های داده شده پایبند بوده است، گفت: رشد اقتصادی ایران در سال 93 مثبت خواهد شد.

 
محمدباقر نوبخت در تشریح ابعاد بسته خروج از رکود تهیه شده از سوی دولت اظهار کرد: از زمان حضور دولت در اداره کشور تا کنون تلاش کردیم که به تمامی وعده‌های خود پایبند باشیم که مروری بر آنچه که رخ داد نیز این موضوع را تایید می‌کند. وی توضیح داد: وعده دادیم که بودجه را به موقع می دهیم، آیین‌نامه هایش را قبل از سال 93 تنظیم و تصویب می کنیم، تورم را کاهش می دهیم و در راستای رشد اقتصادی مثبت حرکت کنیم که تمامی آنها محقق شد.

نوبخت همچنین از ارائه دو لایحه با قید یک فوریت در هفته آینده خبر داد و گفت: از مهم‌ترین بخش‌های مربوط به خروج از رکود رفع موانع تولید برای عرضه بیشتر و افزایش تقاضاست. بر این اساس با توجه به این که بخشی از این مورد باید با تایید و تصویب مجلس انجام شود لایحه ای را برای رفع موانع تولید تهیه کرده‌ایم که برای تصویب به مجلس ارائه خواهیم کرد.وی لایحه دیگر در دستور کار دولت برای ارائه به مجلس را مربوط به ساختار بودجه عنوان کرد و افزود: با توجه به این که تعدادی از تبصره های بودجه تکراری بوده و هر سال درآن قرار می گیرد، معاونت برنامه ریزی بیش از 60 تبصره را جدا کرد تا برای تصویب و تبدیل آنها به قانون به مجلس ارائه کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در بخش دیگری در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به بسته خروج از رکود مبنی بر تصمیم دولت برای عدم پرداخت بدهی خود به پیمانکاران تاکید کرد: ما به هیچ عنوان چنین تصمیمی نداریم و این گونه اقدام نکرده ایم به طوری که با پرداختی که تا چند روز آینده خواهیم داشت در مجموع نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران پرداخته ایم. وی در مورد متقاضیان استخدام در دولت و پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی نیز گفت: با توجه به محدودیت های مالی دولت و سایر مسائل مربوطه واضح است که نمی توان تمامی مشکلات اشتغال کشور را با استخدام های دولتی حل کرد. نوبخت یادآور شد: تمامی پذیرفتگان آزمون های استخدامی که مورد تایید قرار گرفته و مراحل قانون را طی کرده اند به مرور استخدام خواهند شد.
کد N428954