نظر جوانفکر درباره روحانی درمقایسه با احمدی‌نژاد

علي اكبر جوانفكر

وي با اشاره به شيوه مذاكره و ديپلماسي دولت احمدي‌نژاد كه آن را «مدون و دقيق» خوانده، مدعي شده كه دولت يازدهم فرصت‌هاي استثنايي را در اين كارزار از دست داده است.

 
 
علي اكبر جوانفكر، مشاور رسانه‌اي محمود احمدي‌نژاد در يادداشتي انتقادي از عملكرد دولت روحاني در مذاكرات هسته‌اي بعد از اشاره به پيشينه و افق مذاكرات هسته‌اي نوشت: سوال از دولت يازدهم و به خصوص رييس‌جمهور محترم اين است كه با اتكا به كدام عامل قدرت، به نمايندگي از سوي ملت بزرگ ايران به گفت‌وگو با گروه 1+5 پرداخته‌ايد؟

به گزارش آريا، جوانفكر با «ساده انگارانه» خواندن رويكرد مذاكره‌كنندگان ايراني پرسيده است: آيا وقت آن نرسيده است كه دولت محترم به اشتباه فاحش خود در مسير طي شده و شتابزده بودن و ناپختگي‌اش در ورود به مذاكرات اذعان كند و دستگاه ديپلماسي خارجي دولت كنوني به پيشگاه ملت ايران عذر تقصيرآورد ؟

وي با اشاره به شيوه مذاكره و ديپلماسي دولت احمدي‌نژاد كه آن را «مدون و دقيق» خوانده، مدعي شده كه دولت يازدهم فرصت‌هاي استثنايي را در اين كارزار از دست داده است.

وي سياست خارجي دولت را «شتابزده» و «محصول بي‌تدبيري غيرقابل انكار در تشخيص صحيح شرايط لازم براي انجام مذاكره» مي‌داند و طرح بحث خالي بودن خزانه و ركود و تورم لجام‌گسيخته را نيز «ناحق» عنوان مي‌كند. وي همچنين مدعي شده كه «دولت كنوني» در مذاكرات هسته‌اي «مردم را در عمل از صحنه اثرگذاري در دفاع از حقوق قانوني و بين‌المللي خود كنار گذاشته است.»

جوانفكر ادامه داده است كه «دولت يازدهم مردم را كاملا نامحرم فرض كرده است تا آنجا كه آشكارا و مجدانه از آگاه كردن افكار عمومي نسبت به جزييات مذاكرات پرهيز مي‌كند.»
کد N428909