غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درگفت‌و‌گو با ایلنا:

دستگاه قضا برای دوری از شائبه سیاسی‌کار پرونده تمام مقامات متخلف را رسیدگی کند

مجلس

باید مراقب بود که مبادا کینه ورزی و بغض ورزی از پدر ضمیمه پرونده پسر شود./ از دستگاه قضا انتظار داریم که پرونده منتسب به مهدی هاشمی بدون سر و صدا و شانتاژ‌های خبری مورد بررسی قرار گیرد./آقازادگی جرم نیست.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حجم انبوه تخلفات در دولت گذشته، تاکید کرد: برای جلوگیری از ایجاد شائبه برخورد سیاسی، جناحی و گروهی توسط قوه قضاییه نسبت به پرونده‌های مختلف، این نهاد باید پاسخ دهد که زمان رسیدگی به این پرونده‌ها کی فراخواهد رسید؟

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و بازتاب آن دربخشهای مختلف خبری به صورت برجسته، ضمن تاکید بر ضرورت حفظ استقلال دستگاه قضا اظهار داشت: دستگاه قضا باید مراقب باشد که وارد جوسازی و فشارهای بیرونی نشود تا آن عدالت مد نظر همگان محقق گردد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: آنچه ما از دستگاه قضا انتظار داریم این است که پرونده منتسب به مهدی هاشمی بدون سر و صدا و شانتاژ‌های خبری مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آقازادگی جرم نیست، تاکید کرد: آنچه در این میان اهمیت دارد این است که باید مراقب بود که مبادا کینه ورزی و بغض ورزی از پدر ضمیمه پرونده پسر شود لذا باید این پرونده بدون حاشیه و جو سازی در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم رشت با یادآوری اینکه ما در دولت گذشته با حجم انبوهی از تخلفات روبرو بودیم، تصریح کرد: سوالی که قوه قضاییه در این میان باید به آن پاسخ دهد این است که آیا برای برخورد با تخلفات مصمم و جدی است واگر جدی است ما نمی‌گوییم که همزمان این تخلفات رسیدگی شود اما قوه قضاییه پاسخ دهد که زمان رسیدگی به این پرونده‌ها کی فراخواهد رسید؟

جعفرزاده ایمن آبادی تاکید کرد: برای جلوگیری از ایجاد شائبه برخورد سیاسی، جناحی وگروهی قوه قضاییه نسبت به پرونده‌های مختلف، دستگاه قضا باید تمامی تخلفات را در هر جایگاه و مقامی که باشند در یک سطح رسیدگی کند.

کد N428455